RESPONSIBLY MADE IN LATVIA
CLIMATE COMPENSATED WORLDWIDE SHIPPING
BIODEGRADABLE PACKAGING

SIA "PIXIE X" ir noslēdzis 12.12.2022 līgumu Nr. SKV-L-2022/575 ar Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru par atbalsta saņemšanu pasākuma “Starptautiskās konkurētspējas veicināšana” ietvaros, ko līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, un noslēgts līgums ar LIAA par inkubācijas atbalsta saņemšanu ERAF projektā